Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Vi har et statsautoriseret anpartsselskab, der driver virksomhed i henhold til lovgivningen for statsautoriserede revisorer.

Som et mindre revisionsfirma er vi altid konkurrencedygtige på prisen for vore ydelser. Firmaets størrelse gør endvidere, at opgaverne kan løses individuelt i et nært samarbejde med vore klienter.

Vi arbejder for små og mellemstore virksomheder indenfor mange forskellige brancher, organiseret som selskaber, foreninger, institutioner eller i personlig virksomheder m.v.

Revisorarbejdet udføres med moderne og effektive revisionsværktøjer, som sætter os i stand til at yde statsautoriseret revisorarbejde på et højt fagligt niveau til konkurrence dygtige priser.