Revithy

Statsautoriseret revisor til en fair pris!

Vi har et statsautoriseret anpartsselskab, der driver virksomhed i henhold til lovgivningen for statsautoriserede revisorer.

Som et mindre revisionsfirma er vi altid konkurrencedygtige på prisen for vore ydelser. Firmaets størrelse gør endvidere, at opgaverne kan løses individuelt i et nært samarbejde med vore klienter.

Vi arbejder for små og mellemstore virksomheder indenfor mange forskellige brancher, organiseret som selskaber, foreninger, institutioner eller i personlig virksomheder m.v.

Revisorarbejdet udføres med moderne og effektive revisionsværktøjer, som sætter os i stand til at yde statsautoriseret revisorarbejde på et højt fagligt niveau til konkurrence dygtige priser.

simple site templates

Ydelser

Vi tilbyder ydelser, som mindre og mellemstore virksomheder m.v. naturligt efterspørger hos revisor, men uanset om din virksomhed er stor eller lille, om du er privatperson med skatteproblemer eller andet, står vi klar til at hjælpe dig. 

Vore ydelser omfatter sædvanligvis:

Revision
Regnskabsudarbejdelse
Skattemæssig rådgivning og assistance
Budgetlægning 
Momsregnskab
Investeringer
Generationsskifte
Selskabsstiftelse
Selskabsomdannelse
Iværksætterrådgivning
Etablering af virksomhed
Køb og salg af virksomheder
Selvangivelser

Kvalitet

Vi er godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at udøve statsautoriseret revisionsvirksomhed, og derfor underlagt Revisortilsynets kvalitetskontrol, der sikrer at medlemmernes ydelser lever op til gældende revisionsstandarder og praksis.

Vi arbejder på et fagligt niveau, hvor løbende opdatering om ny lovgivning og nye regelsæt er en selvfølge.Som offentligt godkendte revisorer er vi underkastet obligatoriske efteruddannelse.

Alle statsautoriserede revisionsfirmaer skal have et kvalitetssikringssystem, som med mellemrum kan kontrolleres af Revisortilsynet. Kunderne er således sikre på, at vi udfører vort arbejde med nødvendig omhu og i overensstemmelse med god revisionsskik.

Det giver dig garanti for, at du får den kvalitet, du betaler for!

Idègrundlag

Revisionsfirmaets målsætning er at yde lige netop den service, der passer bedst til den enkelte kundes ønske og behov. Kvalitetsmæssig skal arbejdet være i top, og økonomisk skal arbejdet være fordelsagtigt for kunden.

Kunderne er primært små og mellemstore virksomheder. Kunden sættes i centrum, fordi det er vigtigt, at opgaverne løses med kvalitet og til kundens fulde tilfredshed.

Det er vort mål, at kunderne føler, de får værdi for vores honorar. Vi foretrækker, at vore kunder på forhånd ved, hvad vore ydelser koster, og vi ønsker derfor gerne at afgive bindende tilbud på opgaver.                         

Gratis og uforpligtende for kunden

Hurtig sagsbehandling og lav revisorregning forudsætter kundens medvirken. Vi ønsker gerne at modtage nødvendige bilag m.m. fra kunden hurtigst muligt efter anmodning.Vi bruger gerne så vidt muligt e-mails i kommunikationen med vore kunder. Det giver os mulighed for en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet og sparer dermed tid for os og penge for kunden. Telefonsamtaler og personlige møder er dog fortsat en vigtig del af hverdagen for os.

Vi påtager os kun opgaver, såfremt vi matcher de faglige kvalifikationer og har den kapacitet der skal til for at gennemføre opgaven..

Mobirise

Priser

Vi giver gerne tilbud på regnskabs-, skattemæssige – og revisionsopgaver m.v.Såfremt du ønsker et tilbud, er du velkommen til at deltage i et gratis og uforpligtende møde, hvor opgaven gennemgåes. Mødet kan foregå hos dig eller her på kontoret.

Det honorar vi beregner er afhængig det tidsforbrug vi har beregnet er nødvendigt til løsning af opgaven. Vi giver gerne en fast pris på udførelse af en veldefineret opgave. Vores konkurrencedygtige priser skyldes bl.a. at vi kun afholder omkostninger, som er nødvendige for løsningen af de opgaver vi har og ønsker at have. Vi har tilpasset vore systemer og arbejdsmetoder til det.

Det sikrer dig, at du kun betaler for det, du har brug for.

Mobirise

Samarbejdspartner

Til løsning af særligt komplicerede opgaver i skattemæssige og juridiske sammenhænge, samarbejder vi med rådgivningsfirmaet Team Tax, ligesom vi via vort medlemskab af danske revisorforeninger, har de nødvendige forbindelser til løsning af specielle revisions-, regnskabsmæssige- og skattemæssige problemer, hvis behovet herfor skulle opstå.
Få et gratis uforpligtende møde!

Skriv til os i dag

Vi ser frem til at høre fra dig!

Telefon: 97 99 00 66 
Email: revisor@jorgenmadsen.com

Addresse

Revithy
Bredgade 19
7760 Hurup Thy

Kontaktinfo

Email: revisor@jorgenmadsen.com           
Telefon : 97 99 00 66
Mobil: 20 99 57 80

Links

Læs seneste nyheder her:
Foreningen af Danske Revisor